Infektioner hos hästar

Varje hästägare vet att det finns många olika sjukdomar och krämpor som kan drabba hästar, allt från mindre sår till allvarliga virusinfektioner.

Små sårskador kan du ofta behandla själv men vid andra åkommor såsom infektioner är det väldigt viktigt att hästen får veterinärvård, inte minst om den är allmänpåverkad men du inte vet vad som är fel. I dagsläget finns inga smidiga drop in-kliniker i likhet med Minutkliniken.se för hästar men däremot erbjuder flera veterinärer åtminstone drop in-vaccination. Som hästägare bör du därför ha kontakt med en veterinär i din närhet från första stund så att du snabbt kan få hjälp när du behöver den.

Symptom vid infektioner

Infektioner av olika slag är en av de mer akuta krämporna som får hästägare att söka upp veterinärer. Symptomen vid infektion är främst att hästen upplevs som hängig, orkeslös och även ointresserad av att äta. En infektion orsakas av bakterier eller virus. Risken finns att infektionen är av en sådan typ att den sprids till andra hästar om den sjuka hästen inte isoleras men givetvis finns det även infektioner som inte sprids mellan hästar i någon nämnvärd utsträckning.

Prover kan visa sjukdom

Om du misstänker en infektion så bör du alltid uppsöka veterinär, både för den sjuka hästens skull men också för hästarna i dess närhet. Då kan veterinären ta prover och göra undersökningar i ett försök att ta reda på vad det är som har drabbat hästen. Den vanligaste provtagningen är blodprov men ibland går det även att se infektioner i utstryk från exempelvis sekret. Svaret får hästägaren vanligtvis inom några timmar upp till några dagar, beroende på vilken typ av infektion det handlar om och om veterinären själv har tillgång till laboratorium eller måste skicka iväg proverna. I värsta fall är infektionen så allvarlig att rekommendationen är att avliva hästen men i de allra flesta fallen är utgången betydligt ljusare än så och hästen tillfrisknar av vila och behandling.

Informationsspridning är av största vikt

Trots att du som hästägare gör allting rätt kan det ändå bli väldigt fel när en häst blir sjuk. I januari 2019 rapporterades det till exempel om en ridskola där flera hästar avlivats på grund av att veterinären inte meddelade hästägaren vad provsvaret visade. Det började med att en häst insjuknade och blev avlivad hos veterinären. När provsvaret väl kom tillbaka visade sig att hästen varit drabbad av ett allvarligt luftburet virus som som lett till att den blev sjuk. Kort därefter blev ytterligare åtta hästar sjuka varav en fick avlivas.

Om stallet hade informerats om att den avlivade hästen hade drabbats av det allvarliga viruset så hade hästägarna haft möjligheten att få de övriga hästarna undersökta snabbare och på så sätt hade behandling kunnat sättas in snabbare. Nu blev så inte fallet vilket tyvärr fick till följd att ytterligare en häst miste livet.